• 28
  • ago

 

Navegant per Internet sovint visitem pàgines que tenen una dubtosa aparença, fins i tot algunes arriben a ser la representació més absoluta del mal gust.

Un element que marca l’impacte visual i l’estil de la web és l’elecció del color i les seves combinacions.

L’elecció del color o colors, mai pot ser un detall més, sense importància, sinó que cal seleccionar-los acuradament perquè al costat de la composició del lloc generin un entorn harmònic, que vagi projectat al “target” al qual ens volem dirigir i en què els visitants se sentin totalment identificats.

La mala elecció del color és un dels principals errors  estètics que podem veure en una web, així com la falta de qualitat en les imatges, la falta d’aire (pocs espais en blanc i molt contingut amuntegat), tipografies mal triades o mal combinades i l’excessiu nombre de colors o combinacions poc reeixides.

Els colors, com més saturats i brillants siguin, més cridaners seran, per la qual cosa cansaran més la vista del visitant i més treball li costarà a l’usuari mantenir l’atenció.

Una bona opció per a facilitar-nos l’homogeneïtat estètica és utilitzar una mateixa gamma cromàtica amb diferents nivells de saturació i lluminositat:

  • Normalment ha d’existir un color dominant que s’ha d’usar en un 60% del total de la web. És l’idoni per a utilitzar-ho en el “header” i com a fons en les diferents seccions, les landing pages, etc.
  • Un altre color secundari que usarem en un 30% de la web més o menys (fons de formularis, caixes de cridada a l’acció, enllaços, etc.).
  • Finalment,  el color més cridaner o potent, per al 10% restant, que generalment s’usarà per a botons o elements d’alt valor estratègic.

Si en un moment determinat, l’aplicació del color ens genera dubtes, podem decantar-nos per la web denominada “minimalista”, dient adéu als milers d’efectes i colors (que produeixen, la majoria de les vegades, contaminació visual), a botons, anuncis i altres elements que ens porten a distreure’ns de l’objectiu de la nostra comunicació, de l’essencial.

Com en tot el relacionat amb el disseny, en els colors també hi ha tendències i modes. Si fa uns anys estaven de moda els colors intensos i els degradats molt marcats. Ara els tirs van per altres bandes, encara que vegem exemples de molt bon disseny web que contradiguin aquestes modes.

Sabem que els colors plans amb tons suaus, sempre funcionen, busquen la usabilitat i que el visitant se senti còmode navegant per la nostra web. Aquests tons transmeten calma i sobrietat, són una excel·lent elecció per a aconseguir un aspecte cuidat i professional.

No importa que la tonalitat canviï d’unes pantalles a unes altres perquè, si la nostra paleta ha estat triada correctament i els seus colors combinen, la web serà visualment coherent.

Cal tenir en compte, que depenent del calibratge de cada monitor els colors podran veure’s o més saturats, foscos, càlids, etc.  No desesperis!, segur que mantindràs un estil harmònic, ben definit i d’aspecte professional.